Люксембург Айыл Өкмөтүнүн сайты ачылды

Бул сайттан Люксембург айыл аймагы жана анын айыл Өкмөтү, айыл өкмөттүн укуктук-нормативдик актылары, Айылдык Кеңеш жана анын токтомдору, айыл аймагындагы жаңылыктар, жарыялар, өткөрүлүүчү тендерлер тууралуу маалымат алсаңыздар болот ошондой эле Айыл Өкмөтүнө суроо, кайрылууңуздар болсо коомдук байланыш бөлүгүнөн суроо берип жооп алсаңыздар болот.

Читать далее…