ТОКТОМ  № 81/19/27

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ ЫСЫК-АТА РАЙОНУ ЛЮКСЕМБУРГ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ ТОКТОМ  № 81/19/27   18.12.2018-ж.                                                                                                 Люксембург а.   «Люксембург айыл аймагынын Ардактуу атуулу жөнүндө Жобосун бекитүү жөнүндө»   Люксембург айыл өкмөтүнүн башчысы Э.Буйляшевдин Люксембург айыл аймагынын Ардактуу атуулу жөнүндө Жобосун бекитүү жөнүндө маалыматын угуп жана талкуулап   Люксембург айылдык кеңеши…

Читать далее…

ТОКТОМ  № 80/19/27

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ ЫСЫК-АТА РАЙОНУ ЛЮКСЕМБУРГ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ ТОКТОМ  № 80/19/27   18.12.2018-ж.                                                                                                 Люксембург а.   «Люксембург айыл өкмөтүнүн бузуулар жөнүндө иштерин кароо боюнча Комиссиясын түзүү, бузуулар жөнүндө иштерин кароо боюнча Комиссиясынын Типтүү жобосун жана курамын бекитүү жөнүндө»   Люксембург айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы А.Байтокоеванын Люксембург айыл өкмөтүнүн…

Читать далее…

ТОКТОМ  № 79/19/27

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ ЫСЫК-АТА РАЙОНУ ЛЮКСЕМБУРГ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ ТОКТОМ  № 79/19/27   18.12.2018-ж.                                                                                                 Люксембург а.   «Киршелк айылында кичи футбол талаасын курууга түрткү берүүчү грант долбоору боюнча акчалай каражаттарды бөлүп берүүнүн зарылчылыгы жөнүндө »   Люксембург айыл өкмөтүнүн башчысы Э.Буйляшевдин Киршелк айылында кичи футбол талаасын курууга түрткү берүүчү…

Читать далее…

ТОКТОМ  № 78/19/27

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ ЫСЫК-АТА РАЙОНУ ЛЮКСЕМБУРГ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ ТОКТОМ  № 78/19/27   18.12.2018-ж.                                                                                                 Люксембург а.   «Люксембург айыл аймагынын 2018-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы жана Люксембург айыл аймагынын  2019-жылгакарата социалдык- экономикалык өнүгүү планын бекитүү жөнүндө»                         Люксембург айыл өкмөтүнүн  башчысы Э.Буйляшевдин  Люксембург айыл аймагынын 2018-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн…

Читать далее…