Айыл аймагы

Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат

Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары:

  1. Люксембург айылы
  2. Киршелк айылы

          

Айыл өкмөтүнүн башчысы: Э. Буйляшев

Айыл аймагынын паспорту

 

Статистикалык маалымат

 

Comments are closed.