Айылдык Кеңештин түзүмү

Айылдык Кеңештин түзүмү

           

№ к/н ААА Туулган жылы Улуту
1 Эшембеков Ренат Камчыбекович 04.11.1972г кыргыз
2 Сейталиев Алмаз Ишеналиевич 04.05.1982г кыргыз
3 Есенбаев Нурдин Асылбекович 31.12.1987 кыргыз
4 Адамалыев Нурлан Адамалыевич 25.02.1982г. кыргыз
5 Шаилдабеков Туратбек Кармабекович 14.02.1971г. кыргыз
6 Толегонов Доктурбай Толегонович 13.04.1961г. кыргыз
7 Джолтоев Мирбек Сатарбекович 03.06.1972г. кыргыз
8 Бексултанов Болот Азимканович 17.01.1971г кыргыз
9 Исроилов Тошболта Сатторович 19.01.1970г узбек
10 Асаналиев Максат Кумушпекович 03.05.1984г. кыргыз
11 Мусаев Бакытбек Асанович 01.04.1987г кыргыз
12 Исраилов Абдукахор Гафарович 09.04.1984г. узбек
13 Кожонов Акжолтой Акылбекович 23.06.1983г кыргыз
14 Тентишев Станбек Джумакадырович 15.11.1984г кыргыз
15 Буйлашев Эрмек Калмуратович 25.07.1983г. кыргыз
16 Абдраев Азамат Кыдырмаевич 18.08.1989г кыргыз
17 Сулейманов Арман Амангельдиевич 25.02.1986г. казах
18 Кадыркулов Фархад Эсенович 16.08.1988 кыргыз
19 Молдокеева Дамира Керимовна 31.03.1971г кыргыз
20 Казыбаев АйбекУсонович 18.05.1966 г Кыргыз
21 Зайнуллаев Көлбай Тумарбекович 30.09.1989 г кыргыз

Leave a Reply